I DEFINICJE 

§1 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.loresca.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi 

pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LORESCA, z siedzibą: ul. Karolewska 24/28 lok. 95 90-356 Łódź

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nadany numer NIP 7292494810 , REGON 382333004, email: sklep@loresca.pl

„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej loresca.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie;

pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

„Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem www.loresca.pl

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§2 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.  

§3

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§5

Korzystanie z serwisu www.loresca.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

III ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu loresca.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka towarów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności. Dokonanie zakupu w loresca.pl może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia. 

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych adresowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do 

wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące :

- przy odbiorze wysyłki - płatność przy odbiorze 

- przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru 

- płatności online platforma TRANSFERUJ.PL

§8

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§9

Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§11

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta.

§12

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§13

Zamówienia z odbiorem osobistym i wysyłką kurierem realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich. W przypadku wyboru opcji wysyłki Pocztą Polską czas realizacji będzie wydłużony o czas dostawy.

§14

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.loresca.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§15

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta.

§16

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej Klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie loresca.pl

§17

Administrator serwisu loresca.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§18

Serwis loresca.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści opisów produktów.

§19

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się opisem jak i zdjęciem produktu, jednak kwestia kolorystyki zdjęć uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.

§20

Informacje o produkcie zamieszczane są zgodnie z etykietą producenta.

§21

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez loresca.pl ilości większej niż ta, która jest dostępna w magazynie na moment zamówienia złożonego przez Klienta poprzez stronę loresca.pl.

IV ZWROTY I GWARANCJA 

§22

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie korzystając z FORMULARZA ZWROTU przesłanym pocztą na adres sklepu: Loresca Marek Fijałkowski, Karolewska 24/28 lok.95, 90-561 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: sklep@loresca.pl

Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to 

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Adres do zwrotów, to: Loresca Marek Fijałkowski, Karolewska 24/28 lok.95, 90-561 Łódź

§23

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów 

można składać pisemnie na adres Sprzedawcy Loresca Marek Fijałkowski, Karolewska 24/28 lok.95, 90-561 Łódź, mailowo na adres e-mail: sklep@loresca.pl

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

V CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA 

§24

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§25

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy, e-mailem lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§26

Serwis loresca.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta. W czasie korzystania z witryny www.loresca.pl prosimy o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, tylko i wyłącznie w celu:

- prawidłowej realizacji procesu sprzedaży, wystawienia faktur i dostaw zamówionych towarów,

- komunikacji marketingowo-sprzedażowej, w tym korzystania i osiągania benefitów z programów lojalnościowych oraz promocji i rabatów,

- rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

- umożliwienia w przyszłości modyfikacji swoich danych.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy firmom i osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników www.loresca.pl.

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§27

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę usunięte z serwera witryny www.loresca.pl. Usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są gromadzone i wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. 

§28

Serwis posiada opcję BLOGA a w niej możliwość zamieszczenia opinii, oraz opcję zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów na stronie, polegającą na przesyłaniu przez użytkowników za pośrednictwem strony loresca.pl opinii służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie loresca.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie loresca.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników.

§29

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmian można dokonać po zalogowaniu się do serwisu loresca.pl i wejściu w zakładkę „Twoje konto”. 

§30

Administrator serwisu loresca.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem www.loresca.pl .

§31

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§32

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2018r.